Základní informace

Budova MŠ se nachází mimo hlavní komunikaci v klidné části obce. V blízkosti školy je dostupnost polí a lesíků, které jsou dostatečně využívány pro pobyt venku a rozšíření znalostí v oblasti ekologické výchovy. Budova je stará více jak 100 let, jednopodlažní, která byla několikrát opravována. V prvopočátku sloužila jako dětský útulek a následně na to jako mateřská škola. Přízemní budova má několik místností s vlastní školní jídelnou a kuchyní.
Naše škola je jednotřídní, má tři místnosti-hernu, učebnu se stolečky a odpočívárnu s lehátky, sociální zázemí, šatnu dětí i učitelů, jídelnu a kuchyň k vaření jídla. Prostory jsou přiměřeně prostorné a prosvětlené, vhodné ke všem potřebným činnostem
Součástí školy je i prostorná školní zahrada. V jedné části byla přistavěna hračkárna a úklidová budova. V objektu byly vykáceny staré akáty z důvodu bezpečnosti. V roce 2015 byly vysázeny nové ovocné stromy a odstraněny zaschlé keře, pískoviště bylo zastřešeno a opatřeno krycí plachtou. V minulých letech prošla škola rekonstrukcí fasády a výměnou oken. V roce 2013 proběhla rekonstrukce topení, osvětlení a sociálního zařízení dětí a zaměstnanců. Vstup do MŠ byl zastřešen z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. V roce 2015 byla napojena MŠ na nově vybudovanou obecní kanalizaci a odpadní jímka v prostorách školy byla zasypána.
V následujícím období bude nutno vybudovat nový vchod do sklepa, který dříve sloužil jako kotelna a to z důvodu havarijního stavu zábradlí a opěrných zdí, nového podkladu pod houpačky, oprava obvodových zdí a jejich vymalování formou pohádkových postaviček, rekonstrukce střech na hračkárně, sklepě a staré úklidové místnosti, která bude přebudována na solnou jeskyni nebo oddychovou místnost s využitím prvků snoozelenu, rekonstrukce školní zahrady s instalací nových herních prvků, vyčištění staré studny a následné svedení dešťové vody do ní, kdy bude dešťová voda využívána na zalévání zahrady.
Vzdělávání zajišťují dva pedagogičtí pracovníci.

 

 


Motto: Človíčkov - místo, kde pro "malé človíčky" děláme "velké věci" - proč? Aby se učili, hráli a smáli přeci :-)


Mateřská škola Brod nad Dyjí, okres Břeclav, příspěvková organizace, Brod nad Dyjí 148, 691 81 BŘEZÍ

  • Ředitel: Mgr. Pavel Pojeta
  • Tel.: +420 731 718 303, +420 519 519 163
  • E-mail: msbrod@centrum.cz
  • IČ: 70 988 668
  • Provoz MŠ 6.30 - 16.00 hod.